• Följ din hälsokurva
  • Utvecklad av barnmorskor, läkare och forskare
  • Svar på dina frågor
  • Individanpassad koll på din graviditet
Ladda ned på Google Play

Är det skadligt att vinterbada/kallbada under graviditet? OK att basta?

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Det finns ingen forskning om kallbad under graviditet och dess effekter på mamma och barn. Vad det däremot finns lite forskning om är graviditet och bastubad. Alltså en motsatt temperaturförändring där kroppen utsätts för värme istället för kyla. Bastubad anses vara OK under graviditet så länge både mamma och barn är friska.

Bastubad

Det finns inte mycket forskning om bastubad under graviditet. I vissa länder är rekommendationen att undvika bastubad eftersom hög feber (ökad kroppstemperatur) i tidig graviditet (under fosterutvecklingen) har ett samband med missbildningar i barnets hjärna. Dock är att ha hög feber och bada bastu två helt olika saker.

Under ett bastubad så påverkas inte värmen inne i livmodern av värmeförändringen som mamman utsätts för i bastun. Studier visar att mammans puls ökar av värmen och det gör även barnets, men det anses inte vara farligt. Enligt den forskning som finns så anses bastubad ofarligt om mamman och barnet är friska.

Kallbad

Antagligen är det samma sak med kallbad, det vill säga att barnet inte påverkas negativt så länge kallbadet är kortvarigt, vilket kallbad av naturliga skäl brukar vara.

Barnet inne i livmodern kommer inte att bli nedkylt om kvinnan inte stannar i badet så länge att den egna kroppstemperaturen sjunker utan nedkylningen är ytlig på huden.

AV Docent Mia Ahlberg, barnmorska

GRANSKAD AV Professor Olof Stephansson, förlossningsläkare